PL   EN

Mutraco Service

Nasza oferta

Świadczymy usługi w zakresie spedycji międzynarodowej ładunków w imporcie i eksporcie.

Organizujemy transport ładunków oraz usługi z nim związane w oparciu o środki transportu morskiego, lotniczego, drogowego, kolejowego - wg. aktualnych potrzeb naszych klientów oraz zgodnie z naturą przewożonych towarów.

Oferujemy:

  • organizację transportu morskiego, lotniczego, drogowego, kolejowego oraz ich kombinacji (transport multimodalny);
  • obsługę ładunków drobnicowych LCL, LTL, cało-kontenerowych FCL, cało-pojazdowych FTL oraz innych niestandardowych;
  • obsługę celną w Polsce oraz na terenie krajów UE (przedstawicielstwo podatkowe i celne);
  • organizację usług towarzyszących, np.: przeładunki w portach i magazynach lokalnych, magazynowanie i konsolidacja zamówień, fumigacja, wystawienie do rewizji i inspekcji, usługi rzeczoznawcze i dokumentacyjne, kontrola ilościowa oraz jakościowa. Usługi te wykonujemy w oparciu o sieć agentów w większości krajów świata;
  • pełną obsługę spedycyjną za granicą Polski - w ramach współpracy z naszymi wypróbowanymi partnerami;
  • ubezpieczenia cargo ładunków w transporcie.

Transport Lotniczy

Transport lotniczy to obecnie najpewniejszy i najszybszy sposób przemieszczania ładunków na duże odległości. Główne ograniczenia to wysoki - w porównaniu do innych gałęzi transportu - koszt oraz wymiary przesyłek.

Transport Lądowy

Transport drogowy i kolejowy to podstawowy sposób przemieszczania ładunków na małe i średnie odległości. Główna zaleta to łatwy dostęp, różnorodność rozwiązań technicznych i krótkie czasy dostawy w bezpośrednich relacjach.

Transport Morski

Transport morski i wodny śródlądowy to najbardziej ekonomiczna i ekologiczna gałąź transportu. Daje też możliwość stosunkowo łatwego przemieszczania dużych gabarytowo elementów i ładunków masowych.

Oferta Optymalna

Nieustający proces innowacji - tych dużych, technologicznych, jak i tych mniejszych, wynikających z doświadczeń dnia codziennego - stwarza codziennie nowe możliwości coraz lepszej organizacji gospodarki także w sferze transportu.

MUTRACO SERVICE Sp. z o.o. 2024 © Wszelkie prawa zastrzeżone.